Telefon  +48 768 522 212

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 marca 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr taki będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny (Biuro Maklerskie) wybrany przez  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki rozpoczął wdrażanie procedur mających na celu sprawne i skuteczne przeprowadzenie dematerializacji akcji w Spółce. Przed 1 marca 2021 r. podjęte zostaną następujące działania:

  • wybór przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu zewnętrznego prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
  • zawarcie umowy z podmiotem wybranym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
  • wydanie Spółce przez Państwa jako akcjonariuszy dokumentów akcji i złożenie ich w siedzibie Spółki, do czego Spółka wezwie akcjonariuszy w treści odrębnych ogłoszeń lub wezwań,
  • uzyskanie wpisu przez każdego z Państwa w rejestrze akcjonariuszy, co nastąpić może zarówno na wniosek Spółki, jak i każdego z Państwa złożony podmiotowi wybranemu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

 

Chcąc usprawnić i przyspieszyć współpracę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz zapewnić skuteczne przeniesienie danych akcjonariuszy do rejestru, zwracamy się do Państwa z prośbą o niezwłoczne przekazanie Spółce aktualnych Państwa danych obejmujących:

  • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza,
  • adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń,
  • adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrażają Państwo zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

 

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu ze Spółką pod nr tel. +48 768 522 212

1. Informacja nt. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Informujemy iż, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego Michael/ Ström. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000712428) jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
W związku z powyższym od dnia 1 marca 2021 wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym spisie, indeksie akcjonariuszy spółki.
Przypominamy, że z tą datą wszystkie dokumenty akcji utracą moc obowiązującą. Ponadto prosimy o bieżące dokonywanie aktualizacji Państwa danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

2. WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI IMIENNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ ROLNO – PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA”.

Zarząd Rolno – Przemysłowego Rynku Hurtowego „Giełda hurtowa” SA w Legnicy przypomina, iż w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798) akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny (Biuro Maklerskie) wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875) termin utraty ważności akcji w formie papierowej został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku.
W celu sprawnego i skutecznego przeprowadzenia dematerializacji akcji Zarząd zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. W związku z powyższym Zarząd wzywa Państwa do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
– wezwanie w załączeniu.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Biurem Zarządu pod numerem 76 852 22 12.

3. Legnica, 18.08.2020r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” SA z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Bydgoska 18, 59-220 Legnica do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103624, nr NIP: 6911010897 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki.

Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie uprzejmie prosimy kierować do Biura Zarządu, tel. 76 852 22 12, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Bożena Pomykała
Prezes Zarządu

 

Zawiadomienie

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE (II)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE (III)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE (IV)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE (V)

 

Produkt Polski Logo

Produkt polski


W dniu 11 września rozpocznie się ogólnopolska kampania informacyjna pn. „Produkt polski” przygotowana  przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Założeniem kampanii jest budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenie rozpoznawalności oznaczenia „Produkt polski” zarówno wśród producentów, jak i konsumentów.


Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.polskasmakuje.pl

Plakat

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.