Telefon  +48 768 522 212

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 marca 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr taki będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny (Biuro Maklerskie) wybrany przez  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki rozpoczął wdrażanie procedur mających na celu sprawne i skuteczne przeprowadzenie dematerializacji akcji w Spółce. Przed 1 marca 2021 r. podjęte zostaną następujące działania:

  • wybór przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu zewnętrznego prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
  • zawarcie umowy z podmiotem wybranym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
  • wydanie Spółce przez Państwa jako akcjonariuszy dokumentów akcji i złożenie ich w siedzibie Spółki, do czego Spółka wezwie akcjonariuszy w treści odrębnych ogłoszeń lub wezwań,
  • uzyskanie wpisu przez każdego z Państwa w rejestrze akcjonariuszy, co nastąpić może zarówno na wniosek Spółki, jak i każdego z Państwa złożony podmiotowi wybranemu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

 

Chcąc usprawnić i przyspieszyć współpracę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz zapewnić skuteczne przeniesienie danych akcjonariuszy do rejestru, zwracamy się do Państwa z prośbą o niezwłoczne przekazanie Spółce aktualnych Państwa danych obejmujących:

  • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza,
  • adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń,
  • adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrażają Państwo zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

 

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu ze Spółką pod nr tel. +48 768 522 212

Produkt Polski Logo

Produkt polski       


W dniu 11 września rozpocznie się ogólnopolska kampania informacyjna pn. „Produkt polski” przygotowana  przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Założeniem kampanii jest budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenie rozpoznawalności oznaczenia „Produkt polski” zarówno wśród producentów, jak i konsumentów.


Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.polskasmakuje.pl

Plakat